Warning: Use of undefined constant P_EVENT - assumed 'P_EVENT' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/kontener/domains/tezmedium.pl/public_html/uri-parser.class.php on line 195

Warning: Use of undefined constant P_NOTICE - assumed 'P_NOTICE' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/kontener/domains/tezmedium.pl/public_html/uri-parser.class.php on line 196

Warning: Use of undefined constant P_NOTICE - assumed 'P_NOTICE' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/kontener/domains/tezmedium.pl/public_html/uri-parser.class.php on line 507
Internet też medium! Inicjatywa na rzecz Internetu

 
Wykształcenie polskich internautów (2004)
Status zawodowy polskich internautów (2004)
Przychody polskich internautów (2004)
Struktura wieku internautów (2004)
Internet a płeć (2004)
Internet zapewnia dotarcie do konsumentów
o wysokim statusie społecznym (2003)
Internet to medium osób wykształconych
Internet medium konsumentów o wysokich dochodach
Internet to prime time od 11.00 do 23.00
Internet = zmiana przyzwyczajeń konsumentów
Internet = dogodne miejsca dostępu do informacji
Internet to medium osób wykształconych

Wśród polskich internautów dominują osoby z wyższym i średnim wykształceniem. Ich odsetek jest większy niż w przypadku całej populacji Polaków (TNS OBOP, luty 2004, pow. 15 roku życia). Prawie 65 proc. (2/3) polskich internatów to osoby ze średnim (44,2 proc.) bądź wyższym (20,4 proc.) wykształceniem.

Procenty osób z wykształceniem podstawowym w obydwu grupach są równe, co należy jednak tłumaczyć tym, że liczną grupę użytkowników sieci stanowią uczniowie. Znamienny jest fakt, że osoby o wykształceniu zasadniczym zawodowym stanowią w grupie internautów odsetek czterokrotnie niższy niż w całej populacji ! Warto również zwrócić uwagę na zmieniającą się w ostatnich latach proporcję korzystania z sieci przez kobiety i mężczyzn. Zmienna ta, obserwowana od połowy 1999 roku, pokazuje systematyczny wzrost odsetka kobiet. W połowie 1999 roku wśród internatów było 2 razy więcej mężczyzn niż kobiet (65,4 proc. mężczyzn i 34,6 proc. kobiet). W połowie 2003 roku stosunek ten wynósł już 53,8 do 46,2 proc.


  
Internet od kilku lat jest najszybciej rozwijającym się kanałem marketingowym w Polsce

Wpływy z reklamy on-line w Polsce osiągnęły w 2004 poziom 87 mln złotych netto, co stanowi wzrost o około 74 proc. w porównaniu do roku 2003.

 
Raport IAB. Internet 2004. Polska, Europa, świat.
E-commerce 2004
Formy reklamowe 2004
Badania internetu
Modele zakupu powierzchni reklamowych
Raport "Polski rynek internetowy po I półroczu 2004"
Raport "Internet i mobile 2003"
IAB Poland Report - "Polish internet market after two quarters of 2004"
 
Powered by Unity