Internet zapewnia dotarcie do konsumentów
o wysokim statusie społecznym
Internet to medium osób wykształconych
Internet medium konsumentów o wysokich dochodach
Internet to prime time od 11.00 do 23.00
Internet = zmiana przyzwyczajeń konsumentów
Internet = dogodne miejsca dostępu do informacji
Internet medium konsumentów o wysokich dochodach

Polscy internauci to osoby o wyższym niż przeciętny statusie społecznym i majątkowym. Polscy internauci rekrutują się spośród osób osiągających ponadprzeciętne dochody. Odsetek internautów o dochodach mieszczących się w przedziale 2000 - 3000 jest dwukrotnie wyższy niż procent osób o takich zarobkach w całym społeczeństwie. Odsetek internautów o dochodach przekraczających 3000 - trzykrotnie wyższy (TNS OBOP, luty 2004, pow. 15 roku życia).

Co trzeci użytkownik internetu zalicza się do grupy prywatnych przedsiębiorców, przedstawicieli wyższej kadry kierowniczej i reprezentantów wolnych profesji czy pracowników biurowych.


  
Internet - najszybciej rozwijający się kanał marketingowy

W 2003 roku wydatki na reklamę online w Polsce wzrosły o 40-45% w stosunku do roku poprzedniego. W pierwszych dwóch kwartałach 2004 roku wzrost nakładów na reklamę on-line wyniósł już 50-55%.

 
Raport "Polski rynek internetowy po I półroczu 2004"
Formy reklamy w Internecie
Modele zakupu powierzchni reklamowych
Raport "Internet i mobile 2003"
 
Powered by Unity