Warning: Use of undefined constant P_EVENT - assumed 'P_EVENT' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/kontener/domains/tezmedium.pl/public_html/uri-parser.class.php on line 195

Warning: Use of undefined constant P_NOTICE - assumed 'P_NOTICE' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/kontener/domains/tezmedium.pl/public_html/uri-parser.class.php on line 196

Warning: Use of undefined constant P_NOTICE - assumed 'P_NOTICE' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/kontener/domains/tezmedium.pl/public_html/uri-parser.class.php on line 507
Internet też medium! Inicjatywa na rzecz Internetu

 
Wykształcenie polskich internautów (2004)
Status zawodowy polskich internautów (2004)
Przychody polskich internautów (2004)
Struktura wieku internautów (2004)
Internet a płeć (2004)
Internet zapewnia dotarcie do konsumentów
o wysokim statusie społecznym (2003)
Internet to medium osób wykształconych
Internet medium konsumentów o wysokich dochodach
Internet to prime time od 11.00 do 23.00
Internet = zmiana przyzwyczajeń konsumentów
Internet = dogodne miejsca dostępu do informacji
Internet = zmiana przyzwyczajeń konsumentów

Sposób korzystania z medium wymusza niejako na jego użytkownikach zmianę sposobu komunikacji z otoczeniem. W konsekwencji nie tylko zmieniają się proporcje korzystania z poszczególnych mediów, ale też internauci w niespotykany w przypadku mediów tradycyjnych sposób, integrują się w swoim gronie, tworząc różne na przykład tzw. wirtualne społeczności. W ich ramach skupiają się osoby o podobnych zainteresowaniach, doświadczeniach. Należy zwrócić uwagę, że poznanie specyfiki takiej grupy ułatwia reklamowe dotarcie do jej członków.

Szczególnie wśród młodych konsumentów internet wykształca nowe przyzwyczajenia i kształtuje odmienny od dotychczasowego styl życia - internauci to głównie przedstawiciele młodszych grup wiekowych. Osoby w przedziale 15-24 lata przekraczają 45 proc. użytkowników sieci. Dla porównania, w całej populacji osoby w tym wieku stanowią 20 proc. Odsetek internautów jest wyższy również w grupie 25-34. W wyższych przedziałach wiekowych proporcje obydwu grup kształtują się odwrotnie.

Badanie UCLA pokazuje, że doświadczenie w korzystaniu z sieci koreluje z otwartością na zmiany. Wśród osób o długim stażu użytkowania Internetu (ponad 6 lat) obserwujemy większe zmiany w przyzwyczajeniach oglądania telewizji niż wśród "początkujących" internautów (korzystających krócej niż jeden rok).

W pierwszej z wymienionych grup osoby skracające swój czas oglądania telewizji stanowiły 38 proc. W drugiej - jedynie 20 proc. Natomiast procent respondentów spędzających więcej czasu przed telewizorem w pierwszej grupie równy był zaledwie 1 proc., podczas gdy w drugiej - aż 15 proc. Można wnioskować zatem, że osoby obyte z Internetem wykazują większą otwartość na innowacje i zmiany w swoich zwyczajach, a tym samym zapewne gotowość do zmian stylu życia.


  
Internet od kilku lat jest najszybciej rozwijającym się kanałem marketingowym w Polsce

Wpływy z reklamy on-line w Polsce osiągnęły w 2004 poziom 87 mln złotych netto, co stanowi wzrost o około 74 proc. w porównaniu do roku 2003.

 
Raport IAB. Internet 2004. Polska, Europa, świat.
E-commerce 2004
Formy reklamowe 2004
Badania internetu
Modele zakupu powierzchni reklamowych
Raport "Polski rynek internetowy po I półroczu 2004"
Raport "Internet i mobile 2003"
IAB Poland Report - "Polish internet market after two quarters of 2004"
 
Powered by Unity