Warning: Use of undefined constant P_EVENT - assumed 'P_EVENT' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/kontener/domains/tezmedium.pl/public_html/uri-parser.class.php on line 195

Warning: Use of undefined constant P_NOTICE - assumed 'P_NOTICE' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/kontener/domains/tezmedium.pl/public_html/uri-parser.class.php on line 196

Warning: Use of undefined constant P_NOTICE - assumed 'P_NOTICE' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/kontener/domains/tezmedium.pl/public_html/uri-parser.class.php on line 507
Internet też medium! Inicjatywa na rzecz Internetu

Raport IAB. Internet 2004. Polska, Europa, świat.
E-commerce 2004
Formy reklamowe 2004
Badania internetu
Modele zakupu powierzchni reklamowych
Raport "Polski rynek internetowy po I półroczu 2004"
Raport "Internet i mobile 2003"
IAB Poland Report - "Polish internet market after two quarters of 2004"
Raport IAB. Internet 2004. Polska, Europa, świat.

Blisko 8 milionów Internautów w Polsce na koniec 2004r. Przełom w rozwoju polskiego rynku reklamy on-line.
Najnowszy Raport IAB Polska na temat rynku internetowego w 2004 roku. IAB Polska opracowało raport pt. "Internet 2004. Polska, Europa i świat". Znalazły się w nim najważniejsze informacje na temat użytkowników Internetu w Polsce i na świecie, wydatków na reklamę internetową oraz e-commerce. Raport wskazuje również najpopularniejsze formy reklamy internetowej i prognozy dotyczące rozwoju tego rynku. Pełna wersja raportu będzie dostępna na stronie www.tezmedium.pl oraz jako dodatek do majowego numeru magazynu Brief.

Rośnie liczba Internautów
Z raportu IAB Polska wynika, że Internet jest najszybciej rozwijającym się medium na świecie. Wiąże się to m.in. z korzystnymi zmianami legislacyjnymi, ułatwiającymi rozwój rynku, a także ze stałym obniżaniem się kosztów instalacji oraz opłat dostępowych, a co za tym idzie, rozwojem dostępu do Internetu szerokopasmowego. W 2004 roku dostęp do Internetu miało blisko 813 milionów osób na świecie. Liderami Internetu w skali globalnej są Szwecja (74 proc. Internautów) i Holandia (66 proc.).

W Polsce w okresie od grudnia 2003 do grudnia 2004 przybyło ponad milion nowych Internautów. W tej chwili dostęp do Internetu posiada w naszym kraju 23,5 proc. osób. IAB szacuje, że w 2005 roku przekroczony zostanie kolejny psychologiczny próg liczebności Internautów. Prawdopodobnie już w pierwszym półroczu 2005 ich liczba może osiągnąć 10 mln.

Użytkownicy on-line
Polscy Internauci to osoby dobrze wykształcone o wysokim statusie społecznym i majątkowym. Wykształcenie wyższe posiada 16 proc. użytkowników. Ponadto dużą grupę stanowią osoby uczące się, w tym studenci i uczniowie szkół pomaturalnych (22 proc.). W ostatnich latach zmieniała się także proporcja korzystania z sieci przez kobiety i mężczyzn. W połowie 1999 roku wśród internatów było 2 razy więcej mężczyzn niż kobiet (odpowiednio 65,4 i 34,6 proc.), a obecnie stosunek ten wynosi odpowiednio 55 i 45 proc.

Polski Internet w dalszym ciągu pozostaje medium dużych aglomeracji i obszarów o dobrze rozwiniętej infrastrukturze telekomunikacyjnej. Województwa z największą liczbą Internautów to mazowieckie (21 proc.), śląskie (15 proc.), małopolskie (9 proc.), dolnośląskie (8 proc.) i wielkopolskie (8 proc.).

Z raportu IAB wynika, że coraz częstszym miejscem korzystania z Internetu staje się dom. Jak pokazują badania prowadzone od 2000 roku przez TNS OBOP, w ciągu ostatnich czterech lat odsetek osób korzystających z sieci w domu podwoił się i wyniósł na koniec 2004 roku 70 proc. Coraz mniejszą grupę stanowią osoby łączące się z siecią z pracy (spadek z 36 proc. do 24 proc. w ciągu 4 lat).

Internauci coraz bardziej aktywni Wraz ze zwiększaniem zasięgu Internetu, wzrasta także aktywność jego użytkowników. W 2004 roku średnia miesięczna liczba odsłon w polskim Internecie wynosiła około 7,5-8 mld. Czas, jaki w ciągu tygodnia polscy Internauci poświęcają Internetowi jest jednym z najkrótszych w Europie - średnio 3,9 godz. tygodniowo. W tym zakresie wyprzedzają nas wszystkie internetowe potęgi, ale również takie kraje jak np. Węgry, gdzie każdy internauta spędza w sieci średnio 5,3 godz. w tygodniu. Średnia ta jest jeszcze wyższa dla krajów tzw. starej Unii - w Hiszpanii wynosi 11,2 godz. tygodniowo, we Włoszech 8,6 godz., a w Szwecji 7,7 godz.

Rok 2004 to przełom dla reklamy internetowej w Polsce
Na podstawie wyników za I półrocze 2004, IAB Polska trafnie oszacowało, że rok ten zakończy się bardzo dobrym wynikiem dla rynku reklamy on-line w naszym kraju. Wpływy z reklamy osiągnęły lub nieznacznie przekroczyły prognozowany poziom 87 mln złotych wydatków netto, co stanowi wzrost o około 74 proc. w porównaniu do roku ubiegłego.

Poza zwiększeniem się wpływów netto, duże znaczenie dla branży ma najwyższy od kilku lat wzrost dynamiki nakładów na Internet, który jest obecnie najszybciej rozwijającym się medium reklamowym w Polsce. Na koniec 2004 roku wartość rynku reklamy w Polsce szacowano na 4,39 mld złotych, oznacza to, że Internet stanowił już 1,98 proc. całości wydatków reklamowych w Polsce.

Na podstawie analizy doświadczeń innych krajów europejskich, IAB szacuje że dynamika rozwoju reklamy internetowej w Polsce może znacząco osłabnąć dopiero po osiągnięciu około 5 proc. udziału w wydatkach na reklamę, co może nastąpić najwcześniej w 2010 roku.

Wiodące branże w reklamie internetowej
Najwięksi gracze na rynku polskiej reklamy internetowej w 2004 roku to głównie firmy z sektora finansowego. Ich udział w budżetach reklamowych w pierwszym półroczu wzrósł z 29 do 31 proc., by na koniec 2004 roku ustabilizować się na poziomie 27 proc. Rok 2004 to także rok branży FMCG w Internecie. Wydatki tej branży podwoiły się w porównaniu do roku 2003.

Jednym z czynników wzrostu reklamy on-line było pojawienie się firm z innych kategorii, które dotychczas nie wykorzystywały Internetu jako narzędzia swojej promocji. Do nowych podmiotów i branż na rynku reklamy internetowej zaliczają się miedzy innymi firmy oferujące leki z kategorii OTC, firmy odzieżowe, a także nowi gracze na rynku transportowym (tanie linie lotnicze). Udział branży transportowej w wydatkach reklamowych utrzymał się na poziomie zbliżonym do 2003 roku i oscylował w granicach 12 proc.

Największy spadek udziału zanotowała branża telekomunikacyjna. Pod koniec pierwszego półrocza 2004 roku jej udział był o 7 punktów procentowych niższy niż w roku 2003 (spadek z 22 do 15 proc.), by na koniec drugiego kwartału ustabilizować się na poziomie 20 proc.

E-commerce łagodnie w górę
Wyraźne ożywienie można też obserwować na rynku e-commerce. W prawdzie liczba sklepów internetowych w Polsce pozostaje na mniej więcej tym samym poziomie od kilku lat i oscyluje w granicach 600-700, ale zauważalnym trendem jest powstawanie przedsięwzięć o zdecydowanie niszowym charakterze. Przedsiębiorcy coraz częściej kierują się zasadą, że do sukcesu w e-handlu nie wystarczy sam sklep internetowy, lecz dobry pomysł na produkt. I to właśnie dobry produkt w połączeniu z szybkim i tanim kanałem dystrybucji przyciąga konsumentów do zakupów on-line. Wraz z rozwojem e-commerce rośnie także średnia wartość transakcji obsługiwanych w Internecie. Główną przyczyną tego trendu był nagły wzrost transakcji dokonywanych w serwisach linii lotniczych, firmach turystycznych oraz sklepach oferujących usługi i sprzęt GSM.

Pobierz raport (.zip) 8,8 Mb >>
  
Internet od kilku lat jest najszybciej rozwijającym się kanałem marketingowym w Polsce

Wpływy z reklamy on-line w Polsce osiągnęły w 2004 poziom 87 mln złotych netto, co stanowi wzrost o około 74 proc. w porównaniu do roku 2003.

 
Raport IAB. Internet 2004. Polska, Europa, świat.
E-commerce 2004
Formy reklamowe 2004
Badania internetu
Modele zakupu powierzchni reklamowych
Raport "Polski rynek internetowy po I półroczu 2004"
Raport "Internet i mobile 2003"
IAB Poland Report - "Polish internet market after two quarters of 2004"
 
Powered by Unity