Wykształcenie polskich internautów (2004)
Status zawodowy polskich internautów (2004)
Przychody polskich internautów (2004)
Struktura wieku internautów (2004)
Internet a płeć (2004)
Internet zapewnia dotarcie do konsumentów
o wysokim statusie społecznym (2003)
Internet to medium osób wykształconych
Internet medium konsumentów o wysokich dochodach
Internet to prime time od 11.00 do 23.00
Internet = zmiana przyzwyczajeń konsumentów
Internet = dogodne miejsca dostępu do informacji
Wykształcenie polskich internautów (2004)

Polscy internauci to osoby o wyższym niż przeciętny statusie społecznym i majątkowym oraz najczęściej osoby dobrze wykształcone. Internauci to grupa charakteryzująca się dużo wyższym niż przeciętny odsetkiem osób posiadających wykształcenie wyższe - 16 proc. Ponadto dużą grupę stanowią osoby uczące się, w tym studenci i uczniowie szkół pomaturalnych (22 proc.). Równie liczna jest grupa młodzieży szkolnej licealiści, uczniowie szkół średnich i gimnazjów.  
Internet od kilku lat jest najszybciej rozwijającym się kanałem marketingowym w Polsce

Wpływy z reklamy on-line w Polsce osiągnęły w 2004 poziom 87 mln złotych netto, co stanowi wzrost o około 74 proc. w porównaniu do roku 2003.

 
Raport IAB. Internet 2004. Polska, Europa, świat.
E-commerce 2004
Formy reklamowe 2004
Badania internetu
Modele zakupu powierzchni reklamowych
Raport "Polski rynek internetowy po I półroczu 2004"
Raport "Internet i mobile 2003"
IAB Poland Report - "Polish internet market after two quarters of 2004"
 
Powered by Unity